محمد جعفر منتظری – بسیاری از مردم می گویند ما مسائل اقتصادی را تحمل می کنیم

بسیاری از مردم که در فشار اقتصادی هستند می گویند که ما این مسائل را تحمل می کنیم اما در مقابل هدف دشمن زانو نمی زنیم!

%۳۱

%۶۹

کل آرا
۹۸۱
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.