ناصر موسوی لارگانی – انتظارات مردم از جامعه دینی

در کشوری که حداقل ۹۸ درصد مردم آن مسلمان هستند باید بودجه های فرهنگی و قرآنی آن بیشتر باشد، زیرا اگر این بودجه ها کاهش پیدا کند انتظارات مردم از جامعه دینی برآورده نخواهد شد.

%۲۳

%۷۷

کل آرا
۱,۱۵۰
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.