محمد سعیدی گلپایگانی – مذاکرات و برجام تحریم ها را شدیدتر کرده

وزیر خارجه در سال ۹۲ اظهار کرد که هدف از مذاکرات رفع تحریم ها است اما در سال ۹۷ آشکارا می گویند هدف از مذاکرات رفع تحریم ها نبود، این مواضع به وضوح نشان می دهد که مذاکرات و برجام نه تنها نتوانسته تحریم های آمریکا را از بین ببرد بلکه در سایه نقض عهد توسط آمریکا تحریم ها شدیدتر شده است.

%۱۰

%۹۰

کل آرا
۵۵۷
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.