احمد سالک کاشانی – میخواهند به حوزه و فعالیت های دینی را تخریب کنند

بودجه حوزه مگر چقدر بوده که هم آن را کاهش داده اند و حوزه را تخریب می کنند.

%۴۲

%۵۸

کل آرا
۸۷۱
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.