حمید شهریاری – کسی قائل به بسته بودن فضای مجازی نیست

کسی قائل به بسته بودن فضای مجازی نیست همانطور که امام فرمودند ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فساد و فحشا مخالفیم و ما هم نمیگوییم که باید بسته شود.

%۲۵

%۷۵

کل آرا
۱,۰۷۰
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.