مکارم شیرازی-قم با بقیه شهرها فرق می‌کند

برای قم باید یک ردیف بودجه حسابی در نظر بگیرند، و هیچ کدام از شهرها هم نباید معترض شوند چون قم با بقیه شهرها فرق می‌کند.

%۴۰

%۶۰

کل آرا
۳۳۷
با برچسب , , , , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.