احمد خاتمی – موشک ها مثل صاعقه بر سرشان فرو خواهد آمد

این موشک در راستای توان بازدارنده ساخته شده و ما به صراحت اعلام می کنیم در زمینه دفاع از خود با هیچکس تعارف نداریم؛ کم ترین پیام این رونمایی آن است که دشمن بداند اگر کوچکترین خطایی از او سر بزند این موشک ها مثل صاعقه بر سرشان فرو خواهد آمد.

%۳۰

%۷۰

کل آرا
۱,۳۷۲
با برچسب , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.