مسیح مهاجری – مخالفین دولت (روحانی) سعی دارند جلوی کارهای لازم و ضروری را بگیرند

مخالفین دولت (روحانی) سعی دارند جلوی کارهای لازم و ضروری را بگیرند. از جمله مخالفت با لوایح چهارگانه FATF که با فشار، دروغ و باندبازی سعی دارند بر مجمع و سایر نهادهای مرتبط فشار بیاورند.

%۸۱

%۱۹

کل آرا
۶۸۵
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.