موسوی خوئینی ها-احترام به حقوق ملت برای رفع مخاصمات

مجمع روحانیون همان مجمع روحانیون است و همچنان ضد آمریکا است، مگر اینکه آمریکا به فرمودهٔ امام خمینی آدم بشود؛ و این خواستهٔ زیادی نیست. اگر آمریکا حقوق ملت ایران را در اندازهٔ یک ملت مستقل، دارای تمدنی دیرپا و چند هزار ساله، آیینی آسمانی و دارای میلیون‌ها استعداد انسانی بپذیرد و بر این اساس با ایران رفتار کند، آدم شده است و ما هم می‌توانیم باب مخاصمه با او را ببندیم.

%۶۰

%۴۰

کل آرا
۳۲۹
با برچسب , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.