مجتبی ذوالنور – هیچ کاری نکنیم و برای هرکاری برویم از آقا اجازه بگیریم؟

نماینده مجلس یک رسالت و مسئولیت بر اساس قانون برعهده دارد و اگر جایی کج بود و رهبری هشدار دادند، هشدار رهبری را می‌گذاریم روی چشممان و به آن عمل می‌کنیم. یعنی ما هیچ کاری نکنیم و برای هرکاری برویم از آقا اجازه بگیریم؟ صراحت دارد قانون.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۹۵۲
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.