احمد مازنی – ضرورت دارد این عنوان “گشت ارشاد” تغییر یا حذف شود

ضرورت دارد این عنوان “گشت ارشاد” تغییر یا حذف شود چرا که این نام به دلیل عملکرد نامناسب یا تبلیغات منفی ذهنیت منفی ایجاد کرده است.

%۸۷

%۱۳

کل آرا
۲,۰۰۲
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.