احمد علم الهدی – مردم گوشت ندارند بخورند و اولیات زندگی اداره نمی‌شود. شما چه می‌کنید؟

بیش از دو سه ماه است مردم گرفتار گرانی در اولیات زندگی و کالاهای اساسی هستند. گوشت ندارند بخورند و اولیات زندگی اداره نمی‌شود. شما چه می‌کنید؟

%۶۶

%۳۴

کل آرا
۱,۶۳۵
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.