محسن غرویان – حکومت می تواند تشویق کند اما اجبار فیزیکی نداشته باشد

در این که حجاب از واجبات شرعی است مثل نماز هیچ شکی نیست. اما حکومت در پیاده کردن این امر واجب چه نقشی باید ایفا کند و تا چه حدی باید جلو برود؟ حکومت می تواند تشویق کند اما اجبار فیزیکی نداشته باشد.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۱,۰۲۸
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.