داود مهدوی زادگان – وظیفه حکومت اجرای شریعت است

حجاب یک واجب شرعی است و کسی که حجاب را رعایت می کند کسی است که متشرع است. مگر شما وقتی نماز می خوانید می گویید من مجبورم نماز بخوانم؟ برای کسی که به این مسأله اعتقاد ندارد می شود اجبار. اما آیا حکومت باید این نگاه را مبنای حکومت داری خود قرار دهد؟ وظیفه حکومت اجرای شریعت است.

%۲۵

%۷۵

کل آرا
۹۲۰
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.