محمدتقی رهبر – هیچ جناح و جناح گرایی در این عرصه وجود ندارد

رئیس قوه قضائیه را رهبری تعیین می کند. حق و حقوق مردم و عدل و عدالت فراجناحی است. به نظر من به هیچ وجه این شبهه وجود ندارد و ایشان کار خودش را بر اساس همان الگویی که مقام معظم رهبری به ایشان فرمودند عمل خواهد کرد و هیچ جناح و جناح گرایی در این عرصه وجود ندارد.

%۶۷

%۳۳

کل آرا
۱,۶۸۵
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.