هاشم هاشم زاده هریسی – این‌ طور نیست که ما بتوانیم از زیرمجموعه‌‌های زیر نظر رهبری حساب کشی کنیم

نظارت خبرگان بر رهبری تفاوت دارد. نظارتی که برای خبرگان در قانون در نظر گرفته شده، این‌ طور نیست که ما بتوانیم از زیرمجموعه‌‌های زیر نظر رهبری حساب کشی کنیم.

%۳۱

%۶۹

کل آرا
۸۰۰
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.