سلب اعتماد

وقتی از مسئولین سلب اعتماد شود و از سویی دیگر، جنگ های روانی و تبلیغاتی گسترش پیدا کند قطعا نارضایتی ها بیشتر می شود.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱,۱۲۸
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.