بحران فرهنگی در کشور زیرساختی است

بحران فرهنگی در کشور زیرساختی است و باید همانند بودجه‌ای که برای حوادث طبیعی در نظر گرفته می‌شود، بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۸۱۱
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.