ضیاءالدین کیاءالحسینی – بانک مرکزی مستقل

یک بانک مرکزی مستقل که از کنترل‌های سیاسـی به‌دور باشد، می‌تواند در مواجهه با شوک‌های بزرگ از سیاست‌های صلاحدیدی پیروی کند که ممکن اسـت رقیب بهتری برای سیاست‌های مبتنی بر قاعده باشد.

%۱۰۰


کل آرا
۱۲۲
با برچسب , , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.