هرگونه خبرى که انتشار آن به حال جامعه مضرّ است

هرگونه خبرى که انتشار آن به حال جامعه مضرّ است، یا سبب بیدارى دشمنان یا بهره بردارى سوء آنان مى شود، یا موجب تفرقه بین صفوف مسلمین مى گردد، یا ایجاد یأس و وحشت و بد بینى مى کند، یا تبعات دیگرى مانند آنچه گذشت دارد، چنین اخبارى نباید انتشار یابد.

%۱۸

%۸۲

کل آرا
۱,۸۷۰
با برچسب , , , , , , .

متن منبع

تا چه اندازه میتوان یک خبر را سانسور کرد؟ پاسخ حضرت آیت الله مکارم

شفقنا-حضرت آیت الله العظمی مکارم به پرسش هایی درباره نشر اخبار پاسخ گفته است.
به گزارش شفقنا متن پرسش وپاسخ های مطرح شده بدین شرح است:
حکم سانسور خبری از نظر شرع
پرسش :آیا در دین اسلام، سانسور اخبار و رویدادها جایز است؟ اگر جایز می باشد، حدود آن را بیان فرمایید؟
پاسخ :هرگونه خبرى که انتشار آن به حال جامعه مضرّ است، یا سبب بیدارى دشمنان یا بهره بردارى سوء آنان مى شود، یا موجب تفرقه بین صفوف مسلمین مى گردد، یا ایجاد یأس و وحشت و بد بینى مى کند، یا تبعات دیگرى مانند آنچه گذشت دارد، چنین اخبارى نباید انتشار یابد. به همین دلیل در زمان جنگ، بسیارى از اخبار موقّتاً مکتوم مى ماند، و پس از برطرف شدن خطر، فاش مى گردد. شبیه این معنا، در موارد دیگر نیز کاملا ممکن است.

حکم انتشار اخباری که موجب وهن عقاید مسلمانان می شود

پرسش :گاهی نقل خبرى از خارج از کشور، مرتبط با عقاید مسلمانان است؛ اگر بیان چنین خبرى موجب وهن عقاید ما گردد بیان آن بهتر است یا کتمان آن؟ اگر کتمان شود، آیا «بى خبرى» از وجود چنین عقیده اى مفسده آمیزتر نخواهد بود؟
پاسخ :در این گونه موارد باید از قانون اهم و مهم تبعیت نمود، و مصلحت و مفاسد کار را سنجید، و آن چه مهم تر است باید مورد توجّه قرار بگیرد.

حد افشای خبر محرمانه

پرسش :مردم تا چه حد براى شنیدن خبرها محرم هستند؟ حدّ افشاى یک خبر محرمانه تا کجاست؟
پاسخ :حدّ افشاى آن تا آنجاست که تولید ضرر و زیانى براى جامعه نکند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *