عبدالله جوادی آملی – امروز به یک حماسه سرا همچون فردوسی نیاز داریم

امروز به یک حماسه سرا همچون فردوسی نیاز داریم تا حرکت بزرگ ملت ایران در این سال ها را که حقیقت داشت نه افسانه، به رشته تحریر درآورد.

%۳۱

%۶۹

کل آرا
۵۵۵
با برچسب , , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.