محمدرضا نکونام – همه باید در این مملکت با شادی و آزادی زندگی کنند

ایران برای تمامی ایرانیان است اعم از بهشتیان آن ها و نیز جهنمی ها و کسی نمی‌تواند سند کسی را به صرف کافر بودن باطل کند و قیم او گردد. همه باید در این مملکت با شادی و آزادی زندگی کنند و کسی به دیگری زور نگوید و مزاحم هم نشوند و به بهانه بهشت، اجحاف و تحمیل به یک‌دیگر نداشته باشند.

%۷۰

%۳۰

کل آرا
۱,۲۰۴
با برچسب , , , , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.