عبدالله جوادی آملی – این فضا را شما باید مدیریت کنید

جوانان بدانند فضای مجازی فضای مجازی نیست بلکه فضای حقیقی است! چراکه «سیم» حقیقت نیست که «بیسیم» بشود مجاز! هر جا اندیشه و فکر و نظر منتقل می شود فضای حقیقت است، این فضا را شما باید مدیریت کنید. لذا به هر عکسی، به هر مطلبی، به هر فیلمی نگاه نکنید، این جز آبروبری ثمری ندارد و دشمن نیز در پی همین است.

%۱۰۰


کل آرا
۳۸۶
با برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.