ناصر مکارم شیرازی – تعلیم و پوشش فقط از طریق منبر و موعظه کافی نیست

هرگاه در کشور و نظامی زندگى کنیم که حکومت در دست ما نباشد و بخواهیم نظام تعلیم و تربیت اسلامى را پیاده کنیم توفیق چندانى نخواهیم داشت. اگر صدا و سیما و مطبوعات را در اختیار نداشته باشیم، و فقط از طریق منبر و موعظه و بدون پشتوانه اجرایى بخواهیم در مساجد و حسینیه ها جوانان را تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار دهیم، کافى نخواهد بود.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۷۱۳
با برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.