احمد عابديني در سال ۱۳۸۸ در نجف آباد اصفهان متولد شد. ایشان در سال 1365 برای اتمام دروس حوزی به لبنان اعزام شد و در آنجا از دروس خارج آيه الله سيد محمد حسين فضل الله بهره گرفت. وی از مجتهدین اصفهان و امام جماعت مسجد امام صادق خیابان آتشگاه میباشد