حسن عالمی

آیت الله حسن عالمی نماینده مقام معظم رهبری در جهاد کشاورزی و نماینده عالی در شورای زکات و نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری است.

موافقمخالف
%۵۹

%۴۱

کل آرا
۱۴۶
%۸۴

%۱۶

کل آرا
۱۸۵
%۸۳

%۱۷

کل آرا
۱۲۱