علی شیرازی اول آذر 1348 در شهر رفسنجان به دنیا آمد. وی از سال 1361 با مطبوعات همکاری دارد و تاکنون با روزنامه‌های جمهوری اسلامی، اطلاعات و غیره همکاری داشته است. از سال 1378 در هفته‌نامه «پرتو سخن» به‌عنوان جانشین سردبیر و اکنون به عنوان جانشین مدیر‌مسئول مشغول به کار است. حجت الاسلام شیرازی. نماینده رهبری درسپاه قدس نیز میباشد.

%۲۳

%۷۷

کل آرا
۱,۸۹۲
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۹۰۱
%۴۷

%۵۳

کل آرا
۳۱۰
%۲۹

%۷۱

کل آرا
۱۵۵