مرتضی جوادی آملی

حجت الاسلام مرتضی( سعید) جوادی املی ۵۷ ساله وپسر حضرت ایت الله ، که خود مجتهدی کامل وتمام عیار است ریاست موسسه فرهنگی اسرا که دارای صدها پژوهشگر است و مسئولیت چاپ و نشر اثار مرجع تقلید شیعیان جهان را بر عهده دارد.