حجت الاسلام مرتضی( سعید) جوادی املی ۵۷ ساله وپسر حضرت ایت الله ، که خود مجتهدی کامل وتمام عیار است ریاست موسسه فرهنگی اسرا که دارای صدها پژوهشگر است و مسئولیت چاپ و نشر اثار مرجع تقلید شیعیان جهان را بر عهده دارد.

%۸۳

%۱۷

کل آرا
۱۹۶
%۷۷

%۲۳

کل آرا
۱,۰۱۷
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۸۹۷
%۳۹

%۶۱

کل آرا
۱,۳۹۳
%۸۰

%۲۰

کل آرا
۲۲۳