حجت الاسلام محمدجواد باقری ارومی، فعال فرهنگی و استاد دانشگاه در تعلیل و تحلیل صلح امام حسن مجتبی (ع) است

%۸۰

%۲۰

کل آرا
۳,۰۷۳
%۴۷

%۵۳

کل آرا
۹۸۳
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۸۱۵
%۸۱

%۱۹

کل آرا
۱,۲۱۳
%۶۵

%۳۵

کل آرا
۳۴۰