سید مصطفی‌ محقق‌ داماد (احمد آبادی‌)، فرزند آیت‌ الله‌ سید محمد داماد، در سال ۱۳۲۴ در شهر قم‌ به‌ دنیا آمد. وی‌ علوم‌ دینی‌ را نزد استادان‌ بزرگ‌ حوزه‌‌ علمیه‌ قم‌ فرا گرفت‌ و علاوه‌ بر آن‌ در دانشگاه‌ تهران‌ به‌ تحصیل‌ حقوق‌ و فلسفه‌‌ اسلامی‌ پرداخت‌ و به‌ اخذ درجه‌ فوق‌ لیسانس‌ در هر دو رشته‌ نائل‌ شد. وی‌، مطالعه‌ و تحصیل‌ در رشته‌ حقوق‌ را پی‌ گرفت‌ و از دانشگاه‌ لوون‌ بروکسل‌ درجه‌‌ دکترا دریافت‌ کرد.

سید مصطفی‌ ‌ پس‌ از استقرار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در سمت‌های‌ گوناگون‌ اجرائی‌، قضایی‌ و فرهنگی‌ انجام‌ وظیفه‌ کرده‌ است‌. از جمله‌ مدتها ریاست‌ سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور را عهده‌دار بود.

در کارنامه شغلی وی، ریاست‌ گروه‌ حقوق‌ دانشگاه‌، ریاست‌ گروه‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ فرهنگستان‌ علوم‌ ایران‌، ریاست‌ گروه‌ حقوق‌ سازمان‌ مطالعه‌ و تدوین‌ کتاب‌های‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاه‌ها، عضو هیئت‌ داوران‌ خبرگان‌ بدون‌ مدرک‌، عضو شورای‌ علمی‌ مرکز دایرة‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی‌، سردبیر فصلنامه‌ فرهنگستان‌ علوم‌ و... به‌ چشم می‌خورد.

وی عضو پیوسته فرهنگستان و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و به‌ زبان‌های‌ عربی‌، انگلیسی‌ و فارسی تسلط دارد.

%۷۷

%۲۳

کل آرا
۲۲۱
%۸۷

%۱۳

کل آرا
۵۳
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۱,۱۹۰
%۸۷

%۱۳

کل آرا
۶۱۴
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۴۸۰
%۶۰

%۴۰

کل آرا
۱,۷۰۰