محسن فقیهی

حضرت آیت الله محسن فقیهی در سال ۱۳۳۱ در شهر مقدس قم دیده به جهان گشودند؛ پدر ایشان، آیه الله حاج شیخ محمدرضا بحرالعلوم (فقیهی)، از محضر آیات عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری ، آیه الله حجت و آیه الله بروجردی رحمه الله علیهم بهره، و پس از آن به تدریس فقه و اصول پرداخت.

امروز نباید همه امور کشور را متوجه رهبر معظم انقلاب کنیم، ما رهبری را تأیید کرده و از ایشان پشتیبانی می‌کنیم، ایشان شخصیت بسیار بزرگواری هستند و ما باید بدانیم همه امور مملکت تحت اختیارشان نیست و ما نیز باید حامی و پشتیبان ایشان باشیم.

%۵۳

%۴۷

کل آرا
۱,۸۵۶

یکی از راه های تکریم کار و کارگر این است که ما نسبت به رفع دغدغه های اولیه کارگران به خصوص از نظر معیشتی همت کنیم و در این راستا دولت و مجلس به کمک آمده و حقوق و دستمزد کارگر را مطابق با تورم و شرایط امروز افزایش دهند.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۳۹۰