مولانا محمد حسین گرگیج (حفظه الله) فرزند نظر متولد ۱۳۲۱ دارای مدرک تحصیلی پایان دوره خارج و درجه اجتهاد که آبا و اجداد ایشان در استان سیستان و بلوچستان بصورت عشایری زندگی می کرده اند.

اولین دروس حوزوی خود را در نزد مولوی نظر محمد لوار زهی ((براهوئی )) در زیر چادرهای عشایری در دُرستان بلوچستان شروع نمود، قاعده بغدادی ؛ قرآن ، پنج کتاب و دیوان حافظ که در آن زمان مرسوم بودند خواند و سپس راهی شهر زاهدان مرکز استان استان گردید و کتب مقدمات مانند صرف میر و میزان الصرف و نحو میر و نورالایضاح تا نور الانوار و شرح وقایه و شرح جامی و شرح تهذیب و کتب نصاب درسی را در مدرسه اشاعة التوحید زاهدان نزد مولانا عبدالغفور شه بخش و استاد مولانا امیر احمد حفظه الله و بقیه اساتید تمام نمود.