هادی صادقی

هادی صادقی (متولد ۱۳۴۱ در کرمانشاه) پژوهشگر کلام جدید و معاون فرهنگی قوه قضائیه و مشاور آموزشی حوزه علمیه قم است.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۲۶