حسن روحانی

بیوگرافی :

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، متولد ٢١ آبان ١٣٢٧ در شهر سرخه (سمنان)، دارای دکترای حقوق و سابقه تحصیل در حوزه علمیه قم در حد اجتهاد است. وی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری نیز می‌باشد.

موافقمخالف
موافقمخالف
%۴۳

%۵۷

کل آرا
۱,۰۳۶
%۲۶

%۷۴

کل آرا
۱,۸۳۷
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۲,۱۳۸
%۶۸

%۳۲

کل آرا
۱,۰۸۶
%۷۹

%۲۱

کل آرا
۴۳۶
%۷۹

%۲۱

کل آرا
۴۳۵
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۱,۱۲۴
%۶۷

%۳۳

کل آرا
۱,۳۲۴
%۷۲

%۲۸

کل آرا
۲,۱۱۵
%۷۳

%۲۷

کل آرا
۲,۰۰۱
%۸۰

%۲۰

کل آرا
۱,۸۸۰
%۳۹

%۶۱

کل آرا
۱,۴۲۷
%۵۷

%۴۳

کل آرا
۱,۵۰۵
%۷۰

%۳۰

کل آرا
۱,۰۷۵
%۴۰

%۶۰

کل آرا
۱,۸۳۵
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۱,۵۹۴
%۶۶

%۳۴

کل آرا
۲,۰۱۱
%۶۱

%۳۹

کل آرا
۱,۴۲۷
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۱,۵۷۳
%۷۸

%۲۲

کل آرا
۲,۳۰۷
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۱,۲۰۳