حسن روحانی

بیوگرافی :

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، متولد ٢١ آبان ١٣٢٧ در شهر سرخه (سمنان)، دارای دکترای حقوق و سابقه تحصیل در حوزه علمیه قم در حد اجتهاد است. وی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری نیز می‌باشد.

موافقمخالف
%۳۹

%۶۱

کل آرا
۱,۴۲۷
%۵۷

%۴۳

کل آرا
۱,۵۰۵
%۷۰

%۳۰

کل آرا
۱,۰۷۵
%۴۰

%۶۰

کل آرا
۱,۸۳۵
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۱,۵۹۴
%۶۶

%۳۴

کل آرا
۲,۰۱۱
%۶۱

%۳۹

کل آرا
۱,۴۲۷
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۱,۵۷۳
%۷۸

%۲۲

کل آرا
۲,۳۰۷
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۱,۲۰۳
%۷۷

%۲۳

کل آرا
۳۴۵
%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱۲۷
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۲۸۰
%۶۸

%۳۲

کل آرا
۲۲۲
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۶۱
%۶۵

%۳۵

کل آرا
۸۵
%۶۲

%۳۸

کل آرا
۹۲
%۷۵

%۲۵

کل آرا
۹۹
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۱۳۶
%۵۵

%۴۵

کل آرا
۲۲۲