محسن حیدری

آیت الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری است و اما جمعه موقت اهواز نیز می باشد.

%۳۳

%۶۷

کل آرا
۱,۳۱۷
%۷۷

%۲۳

کل آرا
۲,۱۲۴