سید جواد حسینی کیا

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی کیا
فرزند سید محمد متولد ۱۳۵۱ صادره از سنقر کلیایی ( استان کرمانشاه )
مدارک تحصیلی :کارشناسی فلسفه، سطح سه حوزه ( کارشناسی ارشد )
سوابق تحصیلی :

سال ۱۳۶۴ وارد حوزه علمیه کرمانشاه شدم و تا پایه نهم دروس حوزه را در آنجا گذراندم و سال ۱۳۷۶ به قم مهاجرت نمودم و پس از تکمیل دروس سطح ، در دروس خارج فقه حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی ( ۲ سال ) حضرت ایت الله جوادی آملی (۸ سال ) و خارج اصول حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی خراسانی (۸ سال ) شرکت نموده،و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
از سال ۱۳۷۸ در دوره کارشناسی فلسفه حضوری موسسه پذیرفته و دوره را به اتمام رساندم
در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ از پایان نامه سطح سه خود با عنوان: معاد از دیدگاه شهید مطهری و مهندس بازرگان دفاع و با امتیاز عالی پذیرفته شد.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۱,۰۷۴
%۸۵

%۱۵

کل آرا
۱,۵۵۵