آیت الله محمدعلی موحدی معروف به موحدی کرمانی تحصیلات مقدماتی را در حوزه کرمان سپس در حوزه علمیه قم و نیز در حوزه علمیه نجف گذراندند. ایشان در کرمان از محضر آیت‌الله صالحی و شیخ الرئیس، در قم از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، آیت الله العظمی داماد، آیت الله العظمی امام خمینی و در نجف از محضر مرحوم آیت الله العظمی خوئی، آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی، آیت الله العظمی میرزا باقر زنجانی بهره برده است. ایشان مدت کوتاهی نیز در مشهد از محضر آیت الله میلانی بهره­مند شده است.

ایشان در پاییز 1391 با حکم مقام معظم رهبری به امامت موقت نماز جمعه تهران منصوب شدند.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۱,۷۴۶
%۴۸

%۵۲

کل آرا
۲,۰۴۲
%۲۹

%۷۱

کل آرا
۷۰۱
%۶۶

%۳۴

کل آرا
۱۳۱
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۱۷۰