خاتمی متولد سمنان در ۱۳۳۹ است. وی هیچ گونه نسبت خویشاوندی با سید محمد خاتمی ندارد. دوران طلبگی را در سمنان آغاز نموده و در سال ۱۳۵۴ به قم عزیمت کرد. همسر وی دختر یکی از روحانیون بنام محمدرضا سعیدی است که در سال ۱۳۴۹ پس از بازداشت به دلیل فعالیت علیه خاندان پهلوی در زندان درگذشت. در میان اساتید او در قم می‌توان از آیت‌الله جوادی آملی، حسین نوری همدانی و حسینعلی منتظری نام برد. چندی پیش در سایت مجلس خبرگان خاتمی حکایتی را بازگو کرده بود که چگونه حسین فریدون برادر حسن روحانی جان وی را از خشم جمعیت طرفدار نظام پهلوی نجات داده بود. [در زمان درج مطلب در سایت خبرگان، روحانی هنوز دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و در مسند ریاست جمهوری جای نگرفته بود؛ پس از احراز آن پست خاتمی از منتقدان سرسخت وی شد.] خاتمی بطور ثابت در برنامه‌های صدا و سیما جهت ارائه رهنمودهای دینی ظاهر می‌شود.

%۴۵

%۵۵

کل آرا
۱۴۱
%۱۳

%۸۷

کل آرا
۹۷۳
%۶۱

%۳۹

کل آرا
۱,۴۰۴
%۳۹

%۶۱

کل آرا
۱,۷۳۲