این نوه آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۵۱ در قم زاده شد. دوران کودکی را بیشتر در قم و بعضاً در نجف می‌گذراند، جایی که بدانجا برای بازدید از پدربزرگ تبعیدی خود سفر می‌کرد. دوران طلبگی را در سال ۱۳۶۸ آغاز نمود و از جمله اساتید وی عبدالله جوادی آملی و موسی شبیری زنجانی بودند. خمینی جوان هنوز از روحانیون تازه کار محسوب می‌شود و آنچنان در میان فقها نفوذی ندارد ولی از وزنه‌های سیاسی بشمار می‌آید. با وجود ادعای بیطرفی در مجادلات سیاسی، گرایش او بیشتر بسوی اصلاح‌طلبی است. مواضع او موجب خشم وفاداران به خامنه‌ای مانند انصار حزب‌الله شده و در چند مورد سخنرانی‌های او را بهم زده‌اند منجمله در سالروز وفات آیت‌الله خمینی در خرداد ۱۳۸۹. اخیراً اندکی کدورت بین خمینی و رئیس جمهوری روحانی پیش آمد زمانی که روحانی رقیب انتخاباتی خود ابراهیم رئیسی را تلویحاً مورد سرزنش قرار داد که در کشتار فراقانونی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دست داشته است؛ کشتاری که نتیجه اطاعت از فرمان شخص آیت‌الله خمینی بود که توسط احمد خمینی پسر آیت‌الله و پدر حسن خمینی به مسؤولان ابلاغ شده بود. شایع است که سید احمد خمینی به طرزی مرموز توسط عناصر اطلاعاتی نظام همچون سعید امامی به قتل رسید و حسن خمینی از جریان اطلاع دارد. دایی حسن خمینی صادق طباطبایی به بی‌بی‌سی گفته است که چیزی بجز «احترام متقابل» بین حسن خمینی و رهبر انقلاب علی خامنه‌ای ندیده است.

%۸۱

%۱۹

کل آرا
۲۹۲
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۲۴۴
%۷۷

%۲۳

کل آرا
۲۲۱
%۷۵

%۲۵

کل آرا
۱۶۶
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۳۰۸
%۷۲

%۲۸

کل آرا
۲۳۱
%۶۲

%۳۸

کل آرا
۲۰۹
%۵۶

%۴۴

کل آرا
۹۰
%۵۴

%۴۶

کل آرا
۱۳۰
%۸۷

%۱۳

کل آرا
۳۹۲
%۷۹

%۲۱

کل آرا
۸۹۴