آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی فرزند سوم مرجع عالیقدر شیعه مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی (قدس سره) در سال 1341 (ه.ش) در شهر مقدس قم متولد شد . وجه تسمیه ایشان ، ولادت در شب میلاد حضرت جوادالائمه (ع) در ماه رجب سال 1382 (ه.ق) است.
پدرایشان در این شب در حالی که خود به دلیل مبارزات سیاسی ناگزیر از اخفا در بیرون از شهر قم به سر می برد در خواب کودکی را مشاهده کرد که متصل به بدن اوست ؛ ایشان در همان شب و بی اطلاع از ولادت فرزند ، خواب را به اعطای پسری روحانی از جانب خداوند تعبیر کردند .
جد ایشان آیت الله شیخ فاضل لنکرانی معروف به فاضل قفقازی است که از فقهای بزرگ دوران و امین و معتمد زعیم وقت تشیع ، حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) بود.

%۸۲

%۱۸

کل آرا
۱۹۰
%۸۴

%۱۶

کل آرا
۳۲۸
%۷۸

%۲۲

کل آرا
۲۳۵
%۷۳

%۲۷

کل آرا
۳۴۱
%۷۹

%۲۱

کل آرا
۱,۹۸۰
%۲۹

%۷۱

کل آرا
۸۲۴
%۸۷

%۱۳

کل آرا
۱,۰۱۱
%۴۱

%۵۹

کل آرا
۵۹۱
%۲۷

%۷۳

کل آرا
۱۶۵
%۵۶

%۴۴

کل آرا
۲۰۹
%۴۵

%۵۵

کل آرا
۱۸۰
%۳۸

%۶۲

کل آرا
۱۴۵
%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱۳۸