مکارم در سال ۱۳۰۵ در شیراز در خانواده‌ای بازاری متولد شد ولی به طلبگی روی آورد و به قم مهاجرت نمود تا نزد آیت‌الله حسین بروجردی تلمذ کند. وی در سال ۱۳۳۵ برای انتشار کتابی در باب فیلسوف نمایان از محمدرضا شاه جایزه گرفت. زمانی که آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری از دیگر روحانیون غیرسیاسی به انتشار جریده «مکتب اسلام» مبادرت ورزید مکارم با وی همکاری نمود. پس از انقلاب طی مباحثی که در مورد ولایت فقیه در جریان بود مکارم مخالفت خود را با این اصل اعلام نمود. با مرور زمان مکارم ثروت و نفوذ فراوانی یافت که این ثروت مدیون انحصار در توزیع شکر است تا جایی که او را «سلطان شکر» نامیده‌اند. مکارم بلحاظ اجتماعی بطور روزافزون مواضع تند و سختگیرانه اتخاذ نموده است.

%۴۸

%۵۲

کل آرا
۳۱۹
%۴۷

%۵۳

کل آرا
۶۱۳
%۲۲

%۷۸

کل آرا
۱,۰۶۵
%۶۰

%۴۰

کل آرا
۱,۵۷۶
%۷۵

%۲۵

کل آرا
۱,۰۳۸
%۴۷

%۵۳

کل آرا
۶۲۳
%۱۸

%۸۲

کل آرا
۱,۸۷۰
%۵۸

%۴۲

کل آرا
۱,۳۶۳
%۳۵

%۶۵

کل آرا
۸۵۳
%۲۶

%۷۴

کل آرا
۹۵۴
%۱۳

%۸۷

کل آرا
۱,۴۲۵
%۳۲

%۶۸

کل آرا
۹۵۲
%۲۸

%۷۲

کل آرا
۹۰۶
%۳۸

%۶۲

کل آرا
۹۶۵