دکتر محبی مدرک دکتری خود را در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق اخذ کرده است. ایشان مدیریت دفتر مطالعات حقوق مجلس شورای اسلامی را در سابقه خود دارند و همچنین ریاست بسیج حقوق دانان کشور را نیز به عهده دارند. علاوه بر این دکتر محبی در سابقه فعالیت‌های خود ریاست بخش جرم شناسی قوه قضائیه را نیز عهده دار بوده است.

%۲۷

%۷۳

کل آرا
۲,۰۵۹
%۶۷

%۳۳

کل آرا
۴۰۴
%۴۴

%۵۶

کل آرا
۸۴۵