محمدحسین موسی‌پور

محمد حسین موسی پور بردسیری (۲۲ آبان ۱۳۳۹، کرمان) روحانی، سیاستمدار و معاون سابق نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین استاندار سابق قم در دولت یازدهم بوده‌است . وی دارای تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است.