غلامرضا مصباحی مقدم

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم اقتصاددان، نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم است.
غلامرضا مصباحی مقدم متولد ۱۳۳۰ در خراسان، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، کارشناس، نویسنده و پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه است.

%۱۴

%۸۶

کل آرا
۹۷۳
%۳۷

%۶۳

کل آرا
۲,۶۷۶
%۵۸

%۴۲

کل آرا
۱,۲۹۷
%۳۱

%۶۹

کل آرا
۱,۶۷۹
%۶۲

%۳۸

کل آرا
۱,۵۰۸
%۶۱

%۳۹

کل آرا
۱,۴۰۸
%۵۷

%۴۳

کل آرا
۱,۵۶۲
%۲۷

%۷۳

کل آرا
۱,۳۳۵
%۷۵

%۲۵

کل آرا
۸۸۳
%۶۲

%۳۸

کل آرا
۷۲۳
%۳۹

%۶۱

کل آرا
۱,۷۹۰
%۴۸

%۵۲

کل آرا
۱,۱۵۸
%۶۳

%۳۷

کل آرا
۱,۴۱۹
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۳۹۷
%۷۳

%۲۷

کل آرا
۲۷۸
%۷۲

%۲۸

کل آرا
۱۸۴
%۷۶

%۲۴

کل آرا
۳۷۰
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۳۴۰