مصطفی علماء (زاده نهم اردیبهشت ۱۳۲۲ در عثمانوند کرمانشاه) از اسفند ۱۳۸۶ تاکنون نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه و امام جمعه شهر کرمانشاه است. وی دارای عنوان حوزوی آیت‌الله می‌باشد. مصطفی علما سالیان درازی امام جمعه سیرجان کرمان بود و در اواخر زندگی زرندی به عنوان امامت جمعه کرمانشاه منصوب شد.

%۷۵

%۲۵

کل آرا
۸۰