محسن رهامی

حجت الاسلام محسن رهامی نماینده شهرستان خدابنده در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی می باشد. الاسلام محسن رهامی که اصالتا اهل زنجان است ، یکی از اعضای موسس کمیته مرکزی اصلاح طلبان و رئیس کمیته مشترک اصلاح طلبان در انتخابات سال ۹۶ که به همراه حسین مرعشی، آذر منصوری، مرتضی حاجی، عبدالله ناصری و احمد حکیمی‌پور، از چهره‌های سیاسی طیف چپ، وابسته به احزاب منحله و غیرمشروع (مانند حزب ضدانقلاب مشارکت) دارای سوابق محکومیت و زندان در ماجرای فتنه ۷۸ و ۸۸ میباشند، و هدف خود را از تشکیل این کمیته، هماهنگی میان دو مجموعه اصلاح‌طلبان، یعنی شورای مشورتی و شورای هماهنگی و رصد فضای سیاسی کشور میدانند.

این بار می خواهیم مجلسی به وجود آوریم که نمایندگان آن یک سر و گردن از وزرای دولت بالاتر باشند،اما مشکل این است که دوستان ما در شرایط فعلی حاضر نیستند حتی نامزد انتخابات شوند و باید رضایت آنها را جلب کرد.

موافقمخالف

افرادی که محمود واعظی می گوید افراطی اصلاح طلب نیستند چرا که جریان اصلاحات نمی تواند افراطی باشد. اگر ما از این حرف ها رنجیده شویم دولت با مشکلات بیشتری مواجه می شود.

%۷۴

%۲۶

کل آرا
۳۷۳

روحانیت ما باید سخنگوی مردم باشند. اما می بینیم که نوعا خطباى نمازهاى جمعه به نوعی سخنگوی حکومت شده اند تا اینکه سخنگوی توده مردم باشند.

%۷۰

%۳۰

کل آرا
۱۶۷