صادق اردشیر لاریجانی (زاده ۲۱ اسفند ۱۳۳۹) معروف به صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیئت امنای دانشگاه امام صادق، عضو پیشین فقهای شورای نگهبان و رئیس پیشین قوه قضائیه ایران است.[۴] وی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در دورهٔ سوم، چهارم و پنجم از استان مازندران است.

%۷۵

%۲۵

کل آرا
۲۸۷
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۱,۴۶۶
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۲,۱۲۱
%۱۸

%۸۲

کل آرا
۶۷۱
%۳۴

%۶۶

کل آرا
۱,۱۸۲
%۱۹

%۸۱

کل آرا
۴۶۹
%۳۱

%۶۹

کل آرا
۸۳۱
%۲۳

%۷۷

کل آرا
۷۵۸
%۷۸

%۲۲

کل آرا
۸۴۵
%۶۹

%۳۱

کل آرا
۹۵۴
%۶۳

%۳۷

کل آرا
۲۱۶
%۸۱

%۱۹

کل آرا
۱۵۴
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۲۱۷
%۱۶

%۸۴

کل آرا
۱۰۶
%۳۶

%۶۴

کل آرا
۲۴۱
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۵۶۰
%۷۲

%۲۸

کل آرا
۳۵۱
%۷۰

%۳۰

کل آرا
۲۹۰
%۴۱

%۵۹

کل آرا
۲۴۸
%۷۰

%۳۰

کل آرا
۳۰۰
%۶۴

%۳۶

کل آرا
۴۵
%۷۶

%۲۴

کل آرا
۱۰۳
%۳۲

%۶۸

کل آرا
۱۱۰
%۳۸

%۶۳

کل آرا
۸۰
%۳۹

%۶۱

کل آرا
۱۴۰
%۱۰۰


کل آرا
۷۰
%۱۰۰


کل آرا
۷۵