محمد سعیدی گلپایگانی

آیت الله سید محمد سعیدی گلپایگانی مشهور به سید محمد سعیدی تولیت حرم فاطمه معصومه، نماینده ولی فقیه در استان قم و امام جمعه شهر قم است.

%۳۵

%۶۵

کل آرا
۱,۲۹۸
%۹۱


کل آرا
۱,۳۶۴
%۶۶

%۳۴

کل آرا
۹۸۶
%۳۷

%۶۳

کل آرا
۴۱۹
%۲۸

%۷۲

کل آرا
۱,۰۸۱
%۱۰

%۹۰

کل آرا
۵۵۷