حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک کاشانی در خانواده مذهبي و روحاني متولد شد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه را تا اخذ مدرك ديپلم رياضي پيش گرفت و در كنار آن به صورت همزمان به تحصيل علوم حوزوي نیز همت گماشت.

وی پس از ارتحال مرحوم پدرش آیت الله حاج شيخ محمود سالك كاشاني، جهت ادامه تحصيلات علوم دینی به حوزه علميه زرين شهر اصفهان و سپس به قم هجرت نمود.

ایشان فعالیت های سياسي خودش را از دوران دبيرستان مصادف با ارتحال آيت الله العظمي بروجردي و در كنار مبارزات مرحوم پدرش در قالب شبكه هائي تحت نظر مرحوم شهيد مظلوم آيت الله بهشتي آغاز نمود.

در طول مبارزات قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ۵ تا ۶ بار توسط ساواك دستگير و نهایتاً جزء ملي كشهاي زندان اوين قرار گرفت.

%۷۸

%۲۲

کل آرا
۲۴۰
%۶۲

%۳۸

کل آرا
۱,۴۳۰