علیرضا سلیمی

سال تولد : ۱۳۴۳
محل تولد : محلات
تسلط بر زبان (های) :
عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه
- مدیر و مدرس حوزه علمیه
- امام جمعه موقت

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول
- دکتری فقه و حقوق

%۳۸

%۶۲

کل آرا
۴۶۶
%۳۲

%۶۸

کل آرا
۱۵۶